Полезно

Какво да направим при ПТП в България

Катастрофите по пътищата са често срещани и могат да се случат дори на най-опитните и внимателни водачи. Инцидентите стават за части от секундата и понякога не зависи от нас да бъдат избегнати или предотвратени. В тази връзка е важно да знаем, че реакцията ни след инцидент е от огромно значение. Има стъпки, които, ако бъдат следвани, можем по-лесно да преминем през неприятната ситуация. В следващите редове Ви даваме цялостно ръководство и стъпки за следване при участие в пътнотранспортно произшествие.

Първа реакция при инцидент

Запазването на самообладание в подобна ситуация може да се окаже сериозно предизвикателство. Въпреки това, опитайте да не позволявате на емоциите да диктуват вашите действия. Ако в инцидента има пострадали лица, незабавно се обадете за помощ на спешен телефон 112. Ако Вие сте клиент на ЗК “Лев Инс” АД и притежавате полица “Гражданска Отговорност” или “Авто Каско”, следващото Ви обаждане трябва да бъде към нашия денонощен спешен телефон 0800 10 200. Там ще получите незабавно съдействие от нашите колеги в Кол-център, а при нужда на място ще дойдат и колегите ни от Авто Асистънс. В зависимост от това какви автомобилни застраховки сте сключили, щетите по вашия автомобил и този на другите участници могат да бъдат отстранени за сметка на застрахователя, дори ако ПТП е настъпило по ваша вина.

Видове автомобилни застраховки

В общия случай, автомобилните застраховки се делят на два типа – такива, които покриват имуществени и неимуществени щети на трети лица/ потърпевши и такива, които покриват щетите по вашето имущество. Задължителната за автомобилистите застраховка “Гражданска отговорност на автомобилиста” покрива всички имуществени и неимуществени щети, които Вие може да причините при ПТП. Застраховка “Авто Каско” се грижи за щетите по вашия собствен автомобил. Пожелателната застраховка “Авто Каско” от Лев Инс носи със себе си и редица други преимущества на застрахования, като например безплатна пътна помощ до 150км., посещение от мобилна група при необходимост, мобилно приложение за бързо завеждане на щети и други, които можете да намерите на страницата на застраховката тук.

Кога е необходимо посещение от КАТ при ПТП?

В случай на ПТП, КАТ задължително посещава местопроизшествието, ако:

 • При произшествието има ранени хора;
 • При повече от двама участници в катастрофата – верижна катастрофа;
 • При самокатастрофа – удар в дърво, ограда, осветителен стълб, спряла кола и др.;
 • При несъгласие между участниците, относно поемането на отговорност за причиняването на ПТП;
 • Произшествието затруднява движението и причинява задръстване;
 • При съмнение, че другият участник е под въздействието на алкохол или наркотични вещества или не притежава необходимите права за управление;
 • В произшествието участва МПС, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
 • В произшествието участва МПС с чуждестранна регистрация.

Деклариране на ПТП само с двустранен констативен протокол

ПТП, при което няма пострадали лица, участвали са само два автомобила и между водачите има съгласие за вината, ПТП-то може да бъде декларирано с двустранен констативен протокол /ДКП/. ДКП представлява индигиран документ в два екземпляра – по един за всеки от водачите. Подобен документ получавате от застрахователя при сключване на полица “Гражданска отговорност” или “Авто Каско”.

Попълване на ПТП протокол

Изключително важно е протоколът да бъде попълнен правилно, за да бъде признат от застрахователя. Ето някои насоки за правилното му попълване:

 • Важно! Ако нямате опит и преди не сте попълвали двустранен констативен протокол, потърсете помощ от мобилна група с обаждане на 0800 10 200, за да си спестите главоболия причинени от грешно попълнен такъв. Последствията могат да бъдат изключително сериозни, като отказ на застрахователя да изплати обезщетенията, например.
 • Протоколът се попълва непосредствено след появата на инцидента и на мястото на произшествието;
 • Трябва задължително да попълните всички реквизити в протокола;
 • Протоколът се попълва четливо, без пропуски, грешки, задрасквания, корекции. Това го прави невалиден. Ако сте допуснали каквато и да е грешка, попълнете нов;
 • Съдържащите се в протокола данни се взимат от полиците по гражданска отговорност на двамата участници и свидетелствата за правоуправление (шофьорската книжка). Двамата участници са длъжни да ги предоставят.
 • Всеки екземпляр от протокола се подписва и от двамата участници.
 • Всеки участник трябва да има екземпляр от протокола.
 • В лявата колона, на участник “А” попълва виновният водач, докато в колона “Б” попълва пострадалият.
 • Ако не изпълните тези свои задължения, застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност”, може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.
Двустранен констативен протокол на ЗК "Лев Инс" АД

Кога и как да уведомите застрахователя?

При застраховка “Гражданска отговорност” е добре виновният водач да уведоми застрахователната си компания за инцидента в 7-дневен срок. Пострадалият шофьор има право да предяви претенция за обезщетение при застрахователя на виновния водач. В общия случай е добре застрахователят да бъде уведомен до 7 дни след инцидента.

Щети по застраховка Каско се предявяват в 5 дневен срок от настъпване на събитието или от неговото установяване. При “Кражба” и “Грабеж” срокът е до 24 часа, докато при “Пожар” – 72 часа. Клиентите на Лев Инс имат на разположение мобилно приложение за завеждане на щети, с което получават “бърза писта” за обработка на претенции. Достъп до приложението може да се получи чрез обаждане на безплатен денонощен телефон 0800 15 333.

Обезщетенията се изплащат в 15-дневен срок, след като застрахованият или увредените трети лица са представили всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите, но не по-късно от 3 месеца от датата, на която претенцията по застраховката е била заведена.

Инфо-карта със съвети при ПТП в чужбина

 

Спазването на инструкциите ще доведе до безпроблемно преминаване през инцидента, както и до намаляване на цената на вашата застраховка, съобразно законовите разпоредби.

phone assistance

Какво да направим при ПТП в чужбина

В СЛУЧАЙ НА ПТП В ЧУЖБИНА, ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

 • НАПРАВЕТЕ ПОНЕ ДВЕ ПАНОРАМНИ СНИМКИ НА ПТП ОТ РАЗЛИЧЕН ЪГЪЛ, КОИТО ДА ПОКАЗВАТ ИЗЦЯЛО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ (ВАШЕТО МПС И ЧУЖДОТО/ИТЕ), СЪЩО ТАКА И ОТРЯЗЪКА ОТ ПЪТЯ, МАРКИРОВКАТА И ЗНАЦИТЕ.
 • ЗАПАЗЕТЕ GPS КООРДИНАТИТЕ НА ЛОКАЦИЯТА, НА КОЯТО СЕ Е СЛУЧИЛО ПТП.

НЕЗАБАВНО СЕ ОБАДЕТЕ НА БЕЗПЛАТЕН ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН +359 800 10 200 ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С МЕСТНИТЕ НИ ПАРТНЬОРИ В:

 • ПОЛША: +359 882 210 200
 • ГЪРЦИЯ: +30 697 007 0010
 • ИТАЛИЯ: +39 349 246 6511
 • РУМЪНИЯ: +40 219 810
 • АНГЛИЯ: +44 177 275 4912

 • НЕ ПОДПИСВАЙТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ РАЗБИРАТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ СЕ КОНСУЛТИРАЛИ С НАШ ЕКСПЕРТ!
 • НЕ СЕ ПОДПИСВАЙТЕ НА НАЛОЖЕНИТЕ ОТ ПОЛИЦИЯТА ГЛОБИ, АКО НЕ РАЗБИРАТЕ КАКВО ПИШЕ!
 • НИЕ СМЕ ДО ВАС, ЗА ДА ВИ ПОМОГНЕМ С ЕЗИКОВА И ПРАВНА ПОМОЩ.

 • НЕ ПОЕМАЙТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНЦИДЕНТА ПРЕДИ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С НАШ СЪТРУДНИК!

 

 

ЗК „Лев Инс“ АД работи с мрежа от партньори в ИТАЛИЯ, РУМЪНИЯ, ПОЛША, ГЪРЦИЯ И АНГЛИЯ със спешни телефонни линии за съдействие при ПТП в съответната държава. От тях ще получите правна и езикова помощ, относно попълването на документите и вашите действия във връзка с ПТП.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

Водачът на МПС, претърпял ПТП в чужбина, е длъжен, след обаждане на +359 800 10 200 или партньорските ни номера в съответната държава, да уведоми ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, чрез имейл на greencard@lev-ins.com с обяснение относно механизма, обстоятелствата, уврежданията, както и да изпрати снимките от ПТП и GPS-координати на МПС по време на ПТП.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

 1. Винаги носете в себе си двустранен констативен протокол (ДКП), защото текстът на български е идентичен с този на протоколите от останалите европейски страни.
 2. При ПТП, отрязъкът с холограма на сертификат „Зелена карта“ трябва да остане във Вас, а другият се разменя между участниците в ПТП. В случай, че сте останали само с оригинал, представете негово копие.
 3. Важно е да запишете контактната информация на другия участник в ПТП-то, ако има такъв. Вземете неговите имена, телефон и имейл.

Спазването на инструкциите ще доведе до безпроблемно преминаване през инцидента, както и до намаляване на цената на вашата застраховка, съобразно законовите разпоредби.

Покрития и отговорности

Какво включва покритието: Ограничава отговорността при ПТП без вина на водача

Цена: Включено в цената на наема

Какво включва покритието:

Ограничава отговорността при пожар и кражба на МПС Възстановяване на депозита при ПТП, щета или инцидент Заместващ автомобил и безплатна пътна помощ 50% по-ниска административна такса при инцидент Покритие на щети по стъкла По-нисък депозит за автомобила Покритие на щети по гуми – Самоучастие до 150 лв Покритие на щети по джанти – Самоучастие до 200 лв

Цена 30лв. /ден

Какво включва покритието:

Включва покритие „Х- Покритие“ и дава следните допълнителни права:

Покритие на щети по гуми – Самоучастие 0 лв

Покритие на щети по джанти – Самоучастие 0 лв Гарантирано освобождаване от отговорност при ПТП, щета или инцидент Покритие по долната повърхност на автомобила Депозит в размер на 60 лв (само с кредитна карта)

Безплатна пътна помощ в България до 150км Пътна помощ в рамките на града Пътна помощ извънградско Пътна помощ при ПТП Подаване на ток, смяна на гума – неограничен брой пъти Отстъпки в бензиностанции ОМВ